Sjamanitische Trance Dans

door Moon


In het Sjamanisme wordt door een sjamaan, Trance Dansen gedaan. Dit naar aanleiding van de vraag van een klant. Dit kan een vraag over het leven, relaties, toekomst, enzovoorts zijn.

Tijdens dit ritueel begroet Moon de windrichtingen en gaat de windrichtingen met hun dieren en helpers aanroepen om ons te helpen en informatie te verschaffen over de vrager en zijn omstandigheden. Tijdens het dansen raak ik in trance, daarbij maak ik gebruik van mijn trom en kan daardoor in contact komen met de drie werelden.

De drie werelden zijn de onderwereld, de middenwereld en de bovenwereld. De onderwereld heeft te maken met kwade geesten en voodoo- en zwarte magiewerk. Als sjamaan mag ik praten met deze wezens en kan ik hun om hulp roepen om bepaalde problemen op te lossen. Zo kan het ook nodig zijn om met de bovenwereld te gaan praten, deze bestaat onder andere uit het elven- en engelenrijk voor als mensen bijvoorbeeld hun weg kwijt zijn.

U kunt mij raadplegen om voor u te Trance Dansen in de natuur, ik kan dit alleen maar doen als het goed weer is. U mag daar getuige van zijn of het wordt voor u opgenomen en u ontvangt foto’s van het verslag, met daarin uiteraard het antwoord op uw vraag.

Je mag aan Trance Dansen elke vraag stellen die je maar wilt, alle onderwerpen van het leven als vraagstelling gebruiken.

De kosten voor Trance Dansen zijn €65. Hiervan gaat €15 naar het goede doel, te weten weeskinderen in Siberië. Mail hier voor meer info.

Tot op locatie!

Groetjes Moon

Bestel hier een rituele Trance Dans!